Little Recharge 80K

Bao gồm: 1 giờ sử dụng bed và 1 nước trong menu.
Little Recharge 80K

Trong những ngày bận rộn, một khoảng nghỉ ngắn đúng lúc có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Như một ly cà phê để buổi sáng tỉnh táo, hay giấc ngủ trưa chỉ cần 20 - 30 phút, và cả một chiếc bánh ngọt tan mềm trong miệng để lại thấy vui sau giờ làm việc, tất cả đều là những khoảng nghỉ vừa vặn để bạn làm chậm lại vòng quay công việc, tìm kiếm thời gian của riêng mình. Giờ thì kể cả những hôm vội vàng, bạn có thể ghé đến Chidori và sử dụng combo mới toanh Little Recharge để nạp lại năng lượng cần thiết.

Little Recharge có giá 80k gồm:

  • 1 giờ sử dụng bed
  • 1 nước trong menu

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.