One Day Getaway 350k

Bao gồm: 12 giờ sử dụng bed kể từ lúc check in, 2 món nước, 1 món ăn và 1 bánh bất kỳ trong menu.
One Day Getaway 350k

Combo One Day Getaway bao gồm:

  • 12 giờ sử dụng bed kể từ lúc check in
  • 2 món nước bất kỳ trong menu
  • 1 món ăn bất kỳ trong menu
  • 1 bánh bất kỳ trong menu

Thành phố tấp nập đôi lúc sẽ làm bạn cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi, One Day Getaway được tạo nên để giúp bạn có những ngày riêng tư tận hưởng không gian yên tĩnh với đầy đủ bánh nước. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không lo lắng về thế giới bộn bề ngoài kia nữa.

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.