The Meeting Room

Để sử dụng The Meeting Room, bạn có thể order pạckage với giá 𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬/𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶, bao gồm: 3 giờ sử dụng không gian, 1 nước / bánh. Tiện nghi sẵn có: máy lạnh, wifi; trà/cold brew miễn phí
The Meeting Room

Không gian The Meeting Room của Chidori đa dạng thiết kế để phù hợp với mục đích sử dụng của bạn. Với các buổi họp kín đáo, bạn có thể chọn phòng nhỏ bàn tròn dành cho 10 - 12 người. Từ 20 người trở lên, Chidori có không gian với bàn dài để mọi người dễ dàng tương tác cùng nhau, hoặc các bàn nhỏ để thực hiện teamwork, trưng bày sản phẩm cá nhân…

🔸 Để sử dụng The Meeting Room, bạn có thể order pạckage với giá 𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬/𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶, bao gồm:

  • 3 giờ sử dụng không gian
  • 1 nước / bánh
  • Tiện nghi sẵn có: máy lạnh, wifi; trà/cold brew miễn phí

Sau 3 giờ, Chidori sẽ phụ thu 50.000/người/giờ nếu bạn vẫn muốn tiếp tục sử dụng không gian.

Booking The Meeting Room qua link booking, hoặc

Gửi mail cho Chidori tại [email protected], hoặc

Nhắn tin cho fanpage Chidori nếu cần thêm hỗ trợ.

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.